Norsk Grammatikk Norwegian Grammar av Joe Scott og andre i MakeMeSmart

If you have not already done so, completeLY fill-out your one-time request for a MakeMeSmart system LOGIN and tell Joe Scott

interactive online Norwegian tutorial online English Norwegian dictionary online Norwegian English dictionary online learn Norwegian online

Hovedside Tastatur Uttale Grammatikk Ordbok Lenker Inskriving Lekser

Kultur

Uttrykk Kontakt
 1. Strandskogen, Åse-Berit & Rolf Strandskogen.  Norwegian: An Essential Grammar.  Trans. Barbara White.  2nd ed. New York: Routledge, 1995;

 2. Janus, Louis.  Norwegian Verbs & Essentials of Grammar.  Lincolnwood, IL. USA:  NTC Contemporary, 1999.

(Caution: not yet complete or accuracy-checked!)

Grammar / Grammatikk

§§§§§§

UNDER CONSTRUCTION:  Lucky you.  Norwegian grammar is simpler than German!

Exercises

 

Part of Speech / Ordklasse

written

interactive

 

Adjective / Adjektiv

   
 

attributive

 

   
 

comparison of

     
  indefinite      
 

possessive

     
 

post-nominal

     
  predicate      
         
  Adverb / Adverb    
  certainty akkurat, allikevel, altså, bare, da, egentlig, ellers, faktisk, forresten, heller ikke, ikke, imidlertid, jo, kanskje, likevel, nok, nå, også, riktignok, sannelig, sannsynlig(vis), sikkert, uansett, unektelig, vel, visstnok    
  degree

aldeles, aller, altfor, bitende, enda, for, forferdelig, ganske, helt, meget, mye, neppe, nesten, nettopp, nokså, sjelden(t), svært, så, veldig

   
  manner

fort, godt, hvordan, hvorledes, hyggelig morsomt, pent, slik, således, sånn

   
  direction bort, derfra, dit, forut, fram, fremover, hit, i forveien, hjem, inn, ned, nedi, opp, ut, vekk    
  place borte, der, framme, her, herfra, hjemme, ingensteds, inne, innom, nær, nede, noensteds, oppe, oppå, overalt, ute, utenlands, vekk(e)    
  time

aldri, allerede, alltid, alt, bestandig, da, ennå, foran, fremdeles, før, først, i forveien, lenge, noen gang, noensinne, nå, når, nylig, ofte, siden, sjelden, snart, så

   
  interrogative

Spørreord: Spørreadverb

   
         
  Article / Artikkel    
  definite (enclitic)      
  indefinite (pre-nom.)      
  with adjectives      
         
  Conjunction / Konjunksjon    
  coordinating
 • og, men, for, eller

   
  paired
 • både...og...

 • enten...eller...

 • heller ikke; ingen; (h)verken...heller ikke

   
  subordinating:      
 

general

at, om

   
 

cause/effect

da, ettersom, for, fordi, (fordi...derfor), når, siden    
 

comparison

enn, dess...dess, jo...dess, jo...desto, jo...jo, liksom/likesom, som, som om, slik som, så...som    
 

concession

enda, enda om, enskjønt, fordi om, hva enn, hva så, hvor så, hvor enn, om, om enn, samme, selv om, skjønt, til tross for at, trass i at, uansett    
 

condition

bare, dersom, for så vidt som, hvis, hvis ikke, i fall, i tilfelle, med mindre, når, om, så fremt, så sant, uten at, uten å,    
 

consequence

slik at, så, så at, sånn    
 

purpose

for at, så at    
 

time

da, etter at, etter hvert som, fra, for at, før, hver gang, idet, innen, intill, med det samme, mens, når, siden, så, så lenge som, så ofte som, så snart som, til...nå da, etterpå...før, foran, tidligere    
         
  Interjections / Interjeksjon    
         
         
         
  Noun / Substantiv    
  gender      
  singular & plural      
         
  Number / Nummer    
  numbers:
 • (cardinal) en, to, tre...

 • (ordinal) først, annen/andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende, åttende, niende, tiende, ellevte, tolvte, ...

   
         
  Preposition / Preposisjon    
    av, blant, etter, for, fra, før, hos, i, med, mellom, mot, om, over, på, til, uansett, ved    
  means/manner

med,

   
  place bak, foran, i, hos, over, på, til, under, unna, ut,    
  purpose for å,    
  time etter, før    
         
  Pronoun / Pronomen    
  demonstrative      
  indefinite      
  interrogative Spørrepronomen    
  personal      
  possessive      
  reflexive      
  relative      
         
  Verb / Verb    
  common      
  irregular      
  modal

skal/skulle, vil/ville, må/måtte, kan/kunne, får/fikk, bør/burde, tør/torde

   
  reflexive      
  regular      
  transitive/intransitive      
  verb tenses{
 • present

 • past

 • present perfect

 • past perfect

 • future

 • future perfect

 • conditional

 • conditional perfect

 • continuing action

   
         
Word Order / Ordstilling
  dependent      
  normal      
  interrogative

med spørreord: Spørreadverb, Spørrepronomen

   
  inverted      
  negation      
         
Mood / Modus
  indicative      
  imperative      
  interrogative      
  subjunctive almost extinct    
         
Voice / Stemme
  active      
  passive      
         
Miscellaneous / Blandet
  alfabet      
  arithmetic expression      
  colors      
  compass points      
  dates      
  day-week-month      
  family relationships      
  parts of the day      
  time expressions      
         
         
         

Copyright 2004 - 2007 - ScottNet®, Inc. - All rights reserved world-wide.